Collectief


Veel bedrijven hebben een verplichte regeling via het Bedrijfstak Pensioenfonds . Deze regeling staat vast. Wel kan een aanvullende regeling worden getroffen. Bedrijven zonder verplichte regeling hebben meer vrijheid, maar zijn wel gebonden aan wettelijke voorwaarden. De financiering van een pensioen kan op verschillende manieren. Elk financieringssysteem heeft een eigen karakter. Het pensioen kan worden gecombineerd met een voorziening die zorgt voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Ondernemingen zonder verplichting deel te nemen aan een bedrijfspensioenfonds, of bedrijven die een aanvullende regeling overwegen omdat de verplichte regeling wat mager is, kunnen een regeling op maat maken. Daarbij zijn er een aantal zaken waarop moet worden gelet. Zo is het een werkgever die pensioen toezegt aan het personeel of aan een groep personeelsleden verboden om iemand van het personeel of van die groep uit te zonderen. Ook mag er geen verschil worden gemaakt tussen mannen en vrouwen.

De financiering van de pensioenvoorziening kan via een premiesysteem, een stortingskoopsom systeem of door middel van een beschikbare premie. Elk financieringssysteem heeft een eigen karakter.

Bij het samenstellen van een collectieve pensioenregeling staan de uitgangspunten centraal die de onderneming veelal in overleg met de Ondernemingsraad heeft opgesteld. Vanuit dit uitgangspunt adviseert Bureau Mr. Laman Trip. Tevens wordt gezorgd voor informatie ten behoeve van de ondernemingsraad en de medewerk(st)ers. Daarbij wordt samengewerkt met de overige adviseurs van de ondernemer, zoals de accountant, advocaat en belastingconsulent.