Nieuwsbrief 2022 – april


Bijna alle pensioenregelingen moeten worden aangepast omdat volgens deze wet alle werknemers een gelijk percentage premie gaan ontvangen. Middelloon en eindloon zijn dus niet meer toegestaan en voor premieregelingen met leeftijdsafhankelijke premie geldt eerbiedigende werking, maar alle werknemers die in dienst komen na 2027 ontvangen een gelijk percentage premie over hun pensioengevende salaris.

Werkgevers komen voor een aantal vragen te staan zoals:

  • Willen wij onze middelloonregeling veranderen in een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel? En doen wij dit na ingang van de Wet of hiervoor? Er zijn hele goede argumenten om het voor 1 juli 2023 te regelen. Wij informeren U daar graag over.
  • Willen wij onze premieregeling met leeftijdsafhankelijke premie veranderen in een voor alle werknemers gelijk percentage pensioen premie?
  • Gaan wij compenseren en zo ja hoe en voor wie? De wet geeft aan dat er adequaat moet worden gecompenseerd. Wat betekent dat?
  • Welke premie gaan wij na 2027 hanteren?
  • Wat gaat u vertellen aan de medewerkers?
  • Laat U goed informeren ruim voor 1 juli 2023. Na 1 juli 2023 moet U volledig voldoen aan de nieuwe wet
  • Bent U proactief of laat U het op U afkomen.
  • Zorg dat U tijdig goed op de hoogte bent van de gevolgen van deze ingrijpende wet.

Al deze keuzes hebben gevolgen.

Wij helpen u graag om de keuzemogelijkheden voor u passend op een rijtje te zetten en de consequenties van eventuele keuzes duidelijk te maken.

Het eerste uur advies is onze investering.

Als u wilt sparren met een van onze adviseurs kunt u contact opnemen met:

Jhr Mr Scato Laman Trip                                                                                                                                                                                                                                                                                              telefoonnummer: 010-4226248
e-mail: Scato@LamanTrip.nl