Roelof van der Klis, directeur en grootaandeelhouder van Reppel BV


Laman Trip (verder LT) verzorgt al vele jaren de pensioenen van ons bedrijf, fabrikant en leverancier van specialistische bouwmaterialen, waarvan ik zowel directeur als grootaandeelhouder ben. Mijn toenmalige financiële man was in contact gekomen met Bureau Mr Laman Trip BV (verder BMLT) en hij drong er bij mij op aan om kennis met LT te maken.

In mijn benadering van mensen en zakelijke contacten ga ik vaak af op mijn eerste indruk en mijn gevoel daarbij en dat was meteen goed. Het bedrijf had een een pensioenregeling die reeds bestond toen er nog een vorige eigenaar was – die naar ik dacht gewoon goed was. LT heeft mij toen duidelijk gemaakt hoe de pensioenregeling er werkelijk uitzag en dat opende mijn ogen.

LT is in staat duidelijk te maken wat er goed en fout aan de pensioenregeling.  En aan te geven waar absoluut meteen iets aan gedaan moet worden en wat nog kan worden uitgesteld.

De communicatie van de nieuwe pensioenregeling heeft LT ook voor zijn rekening genomen. Daarbij heet LT de pensioenregeling echt inzichtelijk voor de werknemers gemaakt. Ook heeft LT zich ontfermt over mijn eigen pensioen (DGA-pensioen). Bij het realiseren van deze voorzieningen heeft LT het beslist nodig gevonden om zowel mijn accountant als mijn echtgenote daar ook volledig bij te betrekken. Dit heeft tot gevolg dat mijn echtgenote nu ook goed op de hoogte is van de pensioensituaties in de diverse scenarios. Laatstelijk hebben wij nog eens heel goed naar het gehele financiële plaatje van zowel zaak als privé gekeken waarbij wij met LT en de accountant tot de slotsom zijn gekomen om de huidige pensioenvoorziening voorlopig stop te zetten. LT heeft er scherp opgelet dat eerst de alternatieve voorzieningen integraal werden geaccepteerd voordat wij de huidige voorziening hebben beëindigd. LT was daarbij ook creatief bij het bij het realiseren van een substantiële risicoverzekering. Niet in een keer het geheel verzekeren maar het in drie fasen opbouwen om daardoor zo min mogelijk last te hebben van medische obstakels.

Fase I
Een risicoverzekering afsluiten tot het maximumbedrag waarvoor een gezondheidsverklaring kan volstaan

Fase II
Nadat de risicoverzekering onder I integraal was geaccepteerd, het bedrag verhogen tot het maximum dat kan worden verzekerd met een huisartsenkeuring

Fase III
Nadat I en II integraal zijn geaccepteerd door de maatschappij het bedrag verhogen tot de gewenste hoogte. Hiervoor kunnen zeer ver gaande medische onderzoeken worden verplicht gesteld waarbij zaken aan de orde kunnen komen waar men nooit last van heeft gehad en waar men geen weet van had. Indien in een keer het gehele bedrag zou zijn verzekerd dan zouden de mogelijke uitsluitingen c.q. verhogingen; die pas werden geconstateerd bij een huisartsenkeuring of een internistenkeuring voor de gehele verzekerde voorziening van toepassing zijn en niet alleen voor het stuk waarbij dat werd geconstateerd.