Nieuwsbrief 2016 – maart


ONVOLLEDIGE PENSIOEN COMMUNICATIE FLINK AFGESTRAFT DOOR HOF DEN HAAG.
Het Hof Den Haag heeft in zijn vonnis d.d. 16 februari 2016 een werkgever flink op zijn vingers getikt naar aanleiding van een ingrijpende wijziging in het pensioenstelsel in het bedrijf in 1999 waarbij weliswaar juiste informatie aan de werknemers is verstrekt maar niet volledige informatie en waar de werkgever geen ernstige waarschuwing heeft gegeven voor de gevolgen van deze wijzigingen.

De procedure ging om een werkgever die in 1999 de bestaande eindloonregeling heeft beëindigd en per 1 januari 1999 is overgegaan naar een nieuwe pensioenregeling gebaseerd op het beschikbare premiesysteem. Deze werknemers waren geen leken op het terrein van pensioenen.

Het waren assistent-accountants die zelf werkten met pensioenberekeningen voor de klanten van het accountantskantoor.
Dit kan betekenen dat bij werknemers -die helemaal niet op pensioenterrein geschoold zijn- de eisen aangaande de pensioencommunicatie nog veel hoger dienen te zijn. Het overgrote gedeelte van de werknemers is namelijk een volledige leek op pensioenterrein en dat wordt meegewogen in de rechterlijke beoordeling.

De rechter heeft geoordeeld dat –alhoewel de uitleg en de berekeningen niet onjuist waren- deze niet volledig waren waardoor de werknemers de aanspraken van de eindloonregeling hebben ingebracht in de nieuwe pensioenregeling. Dit is de werkgever volledig aangerekend en het gevolg is dat de werkgever de schade die is ontstaan door het opgeven van de gegarandeerde aanspraken volledig dient te vergoeden.

Ook de rol van de assurantietussenpersoon wordt tegen het licht gehouden. Van een redelijk handelende tussenpersoon had men mogen verwachten dat deze niet alleen juiste informatie verstrekt maar het gehele plaatje laat zien dus inclusief negatieve scenario’s en inclusief waarschuwingen.

Samengevat: zorg dat de werknemers alle informatie krijgen en laat zowel het positieve als het negatieve scenario de revue passeren en waarschuw expliciet als men van garanties naar prognoses gaat. Probeer echt nooit een nieuw pensioensysteem er door te drukken zonder volledige openheid. Bureau Mr Laman Trip volgt een vast protocol bij de overgang naar een ander pensioensysteem, juist om dit soort problemen te voorkomen, en om alles goed te hebben vastgelegd.

Tip 1: Leg de pensioencommunicatie naar de werknemer schriftelijk vast en bewaar een getekende kopie daarvan in het personeelsdossier.

Tip 2: Geef werknemers het volledige plaatje dus ook met negatieve scenario`s

Tip 3: Waarschuw werknemers expliciet als het om ingrijpende wijzigingen gaat

Tip 4: Laat niet de tussenpersoon geheel zelfstandig de communicatie verzorgen. Instrueer de tussenpersoon dat hij zowel de minnen als de plussen naar voren laat komen

Tip 5: Tracht NOOIT door juiste -maar niet volledige- informatie een pensioenstelselwijziging door te voeren.