Ton Bolier, directeur van Laminex BV


Verleden jaar zijn wij door een zakelijke relatie, waar ik zeer nauw mee samenwerk, voor het realiseren van pensioenvoorzieningen voor mijn bedrijf geattendeerd op de heer Laman Trip van Bureau Mr Laman Trip BV.
In ons bedrijf gingen wij zelf werknemers aannemen, die vervolgens opgenomen dienden te worden in een pensioenregeling.

De heer Laman Trip heeft onderzoek naar ons bedrijf gedaan, zowel via de door ons verstrekte gegevens, als via andere kanalen. Daarbij kwam hij al snel tot de conclusie dat ons bedrijf zich waarschijnlijk kwalificeerde voor een specifiek bedrijfstakpensioenfonds (BPF).
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat wij inderdaad volwaardig kwalificeerden voor het betreffende fonds. De aansluiting heeft inmiddels plaatsgevonden.