Nieuwsbrief 2017 – februari


VERZEKERAAR VOERT EEN BEPAALD PENSIOENPRODUKT NIET MEER EN BIEDT EEN ANDERE PENSIOENSOORT AAN
In deze tijd zien wij dat pensioenuitvoerders, voor afloop van het contract, aangeven dat zij het bestaande pensioenprodukt niet meer in het assortiment hebben en daarom een ander pensioenprodukt aanbieden.
De werkgever heeft dan veelal het idee dat het een zaak van overmacht is en dat het bedrijf niet anders kan dan het alternatief te accepteren. Zo wordt dat veelal ook door gecommuniceerd naar de werknemers. Dat is gevaarlijk en onjuist.

PENSIOEN IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE ARBEIDSVOORWAARDEN
Wijziging in de arbeidsvoorwaarde pensioen behoeft de instemming van de werknemers (of haar vertegenwoordigers) tenzij het is geregeld per CAO of via een Bedrijfstak pensioenfonds.
Indien de werknemers of hun vertegenwoordigers niet geheel juist zijn geïnformeerd kan dat jaren later leiden tot vergoeding door de werkgever van de geleden schade. In februari 2016 is daar een uitspraak over gedaan aangaande een omzetting die in 1996 plaats heeft gevonden.

VOORSTELLEN VAN VERZEKERAARS
De verzekeraar komt aan het einde van het aflopende contract met een nieuw voorstel. Indien het op exact dezelfde uitgangspunten is gebaseerd dan wordt de premie vaak 50% tot 70% hoger dan de huidige premie.
Ook zien wij alternatieven waarbij de aanspraken ernstig achteruit gaan maar waar de premie op ongeveer hetzelfde niveau ligt.
Hier wringt de schoen omdat de arbeidsvoorwaarde pensioen niet eenzijdig kan worden aangepast.
Het is raadzaam om de berekeningen van de verzekeraar na te laten lopen door een ter zake kundige adviseur. De berekeningen dienen op basis van prudente uitgangspunten gemaakt te worden.

WAAR TE BEGINNEN
Eerst moet goed worden geïnventariseerd hoe de huidige pensioenregeling er precies uit ziet. Kloppen alle uitgangspunten nog en wat zijn de gevolgen van het stoppen van deze specifieke regeling.
Hoe zit het onder andere met de winstdeling, vervalt deze of wordt deze anders. Zo ja, dan is dit een verandering van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Eventueel compensatie aanbieden.

NAAR MAATSCHAPPELIJKE NORMEN EEN GOED PENSIOEN
Indien men na pensionering een pensioen ontvangt van ongeveer 70% van het salaris dan wordt dat beschouwd als een goed pensioen.
Dit kan worden gerealiseerd middels:

1. een eindloon regeling waarbij jaarlijks van 1,657% van de pensioengrondslag gegarandeerd wordt opgebouwd. Dit gecombineerd met een goede inflatiecorrectie
2. een middelloonregeling waarbij jaarlijks 1,875 % van de pensioengrondslag gegarandeerd wordt opgebouwd gecombineerd met een indexatie van de pensioenen
3. een maximale beschikbare premieregeling middels staffels van 2% of 3%. Hierbij is geen garantie maar is de uitkomst aannemelijk bij een gemiddeld rendement van 3,5% tot 4,5%
4. De franchise dient de fiscaal minimaal toegestane franchise te zijn
5. Indien de beschikbare premie regeling is gebaseerd op een staffel van 4% en/of niet het maximum van de staffel wordt gehanteerd dan zal er op de einddatum een pensioen zijn dat (veel) lager is dan hetgeen men naar maatschappelijk normen een goed pensioen noemt.

INFORMATIEVERSTREKKING
De werkgevers is verplicht de werknemer volledig en duidelijk te informeren over de pensioen-regeling. Het informeren door te verwijzen naar de pensioensite van de verzekeraar wordt door de AFM als onvoldoende bestempeld.
Bij pensioenregelingen die zijn gebaseerd op het systeem van een beschikbare premie zijn veelal diverse keuze mogelijkheden aanwezig.
Wij adviseren de werkgevers -bij wijzigen van een pensioenregeling- om alle werknemers verplicht een persoonlijk gesprek aan te bieden waarin aan de hand van hun persoonlijke situatie de pensioenregeling wordt uitgelegd.
Het verslag van dat werknemersgesprek dient door de werknemer voor akkoord te worden getekend. Hiermee voldoet de werkgever aan zijn wettelijke zorgplicht op dit punt.

Voor nadere informatie kunt U terecht bij BUREAU MR LAMAN TRIP BV Jhr Mr Scato Laman Trip info@LamanTrip.nl

TIP I
BEGIN ZEER TIJDIG MET HET OPSTARTEN VAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. DUS AL RUIM VOORDAT DE VERZEKERAAR HEEFT OPGEZEGD ACTIE ONDERNEMEN. DOORLOOPTIJD VOOR HET AANPASSEN PENSIOENCONTRACT IS ZEKER EEN HALF JAAR.

TIP II
BEPAAL IN OVERLEG MET WERKNEMERS VERTEGENWOORDIGERS UW WENSEN EN UW FINANCIËLE MOGELIJKHEDEN.

TIP III 
NEEM EEN ONAFHANKELIJKE EN AFM-GECERTIFICEERDE PENSIOENADVISEUR IN DE ARM.

TIP IV
KLEINE BEDRIJVEN MOETEN NIET NAAR HELE GROTE PENSIOENADVIESBUREAUS GAAN.

TIP V
INFORMEER ALLE WERKNEMERS TIJDIG EN VOLLEDIG. DUS ZOWEL DE PLUSSEN MAAR NOG VEEL BELANGRIJKER OOK EXPLICIET ALLE MINNEN.

TIP VI
STA GEEN ENKELE UITZONDERING TOE.

TIP VII 
ZORG BIJ EEN VERANDERDE PENSIOENREGELING VOOR GETEKENDE INSTEMMINGEN VAN ALLE WERKNEMERS MIDDELS UITLEG IN WERKNEMERSGESPREKKEN.

TIP VIII 
AFRONDEN VOORDAT DE NIEUWE PENSIOENREGELING IN GAAT.