Nieuwsbrief 2017 – april


STUUR ONS UW GEGEVENS VOOR EEN UITGEBREID VOORBEELD:

  Uw naam (verplicht)

  Uw organisatie (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht

  OF U BELT 010-4226248
  Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot Jhr Mr Scato Laman Trip van ons Bureau 010-4226248

   

  BABYLONISCHE PENSIOENVERWARRING OVER INGANGSDATA

  I   AOW-INGANGSDATUM & PENSIOENINGANGSDATUM SPOREN NIET MEER
  ER ZIJN MOMENTEEL PENSIOENEN DIE INGAAN OP LEEFTIJD 65 EN OP LEEFTIJD 67 EN PER 1 JANUARI 2018 WORDT DE NIEUWE PENSIOENINGANGSDATUM 68 JAAR EN DAAR BLIJFT HET NIET BIJ.

  II   VRIJBRIEF VOOR VERHOGEN AOW-LEEFTIJD en PENSIOENLEEFTIJD
  ER IS EEN VRIJBRIEF AFGEGEVEN DOOR DE WETGEVER OM DE AOW-INGANSDATUM EN DE PENSIOENRICHTLEEFTIJD OP TE TREKKEN. 
  HET GROENE LICHT DAARVOOR : ACTUARIËLE CIJFERS DIE AANTONEN DAT WIJ GEMIDDELD OUDER WORDEN.

  III   VIRUS IN WET VERHOGING LEEFTIJDEN AOW & PENSIOEN
  DE VRIUS IN DE WET IS HET FEIT DAT ER GEEN TOESTEMMING MOET WORDEN GEVRAAGD AAN DE TWEEDE KAMER EN AAN DE EERSTE KAMER
  OM DE AOW-LEEFTIJD EN DE PENSIOENLEEFTIJD AUTOMATISCH TE VERHOGEN.

  IV GEEN SYNCHRONITEIT AOW & PENSIOEN
  LOPEN DE VERHOGINGEN VAN DE AOW-INGANGSDATUM EN VAN DE PENSIOENRICHTLEEFTIJD SYNCHROON: NEEN. 
  DE AOW WORDT STEEDS MET DRIE MAANDEN VERHOOGD EN DE PENSIOENLEEFTIJD MET 1 JAAR.

  V   VOOR WERKNEMERS: EEN ONONTWARBARE KLUWEN
  DE WERKNEMERS ZIEN DOOR AL DEZE BOMEN HET PENSIOENBOS NIET MEER.

  VI   OPLOSSING?
  WERKNEMERSGESPREKKEN DOOR DESKUNDIGE PENSIOENEN KUNNEN VOORUIT EN ACHTERUIT WORDEN GESCHOVEN.
  DAT HEEFT BEHOORLIJKE CONSEQUENTIES VOOR DE HOOGTE VAN DE PENSIOENEN. IN HET KADER VAN DE ZORGPLICHT VAN
  DE WERKGEVER ZIEN WIJ STEEDS VAKER DAT WERKGEVERS HUN WERKNEMERS EEN INDIVIDUEEL PENSIOENGESPREK VAN EEN UURTJE AANBIEDEN OM DE CONSEQUENTIES DUIDELIJK TE MAKEN.