Nieuwsbrief 2016 – januari


De fiscale maxima 2016 voor pensioenregelingen met enkele tips. 

Tip 1: Weet U bijvoorbeeld dat als de pensioenregeling geen maximale opbouw heeft de franchise dan lager mag zijn waardoor dus meer pensioen kan worden opgebouwd. En dat dit van zeer groot belang kan zijn speciaal voor de werknemers met een bescheiden inkomen.

Tip 2: Weet U ook dat bij het beschikbare premiesysteem (67 jaar) het toegestaan is om structureel een hoger percentage aan te wenden dan de maximum staffel doorgerekend met 4% rekenrente?

Tip 3: Of nog een aanpassing: de aftopping van het pensioengevend loon is per 01-01-2016 € 101.519?


MINIMUM FRANCHISE 2016 en MAXIMUM OPBOUW 2016

MINIMUM FRANCHISE
De AOW is een pensioen van de staat die men verkrijgt als men de AOW-leeftijd heeft bereikt. Over het AOW-bedrag mag geen pensioen worden opgebouwd.

Het lijkt in eerste instantie wellicht vreemd maar hoe lager de franchise is hoe meer pensioen er kan worden opgebouwd. Voor 2016 is de minimumfranchise afhankelijk van het pensioensysteem .

MINIMUM FRANCHISE 2016
EINDLOON € 14.657
MIDDELLOON € 12.953
BESCHIKBARE PREMIE € 12.953

Indien de pensioenregeling geen maximale opbouw heeft dan mag de franchise lager zijn waardoor dus meer pensioen kan worden opgebouwd. Dat is van groot belang voor de werknemers met een bescheiden inkomen.

MAXIMALE PENSIOENOPBOUW

EINDLOON (67 jaar) 1,657%
Van de pensioengrondslag (= salaris minus franchise)
MIDDELLOON (67 jaar) 1,875%
Van de pensioengrondslag (= salaris minus franchise)
BESCHIKBARE PREMIE (67 jaar)
Bij een staffel met 4% rekenrente- van 4,1% van de pensioengrondslag oplopend tot 27,7% bij leeftijd 65-67.

Bij het beschikbare premiesysteem is het toegestaan om structureel een hoger percentage aan te wenden dan de maximum staffel doorgerekend met 4% rekenrente. De spelregels daarvoor willen wij U graag uiteenzetten. Maximum pensioengevend salaris € 101.519,00

Gaarne geeft Mr S. Laman Trip U een nadere toelichting.
U kunt ons bereiken via e-mail (info@LamanTrip.nl) of telefonisch 06-41420100. Wij kunnen echter ook bij U op kantoor langskomen.