Onze diensten


 • Second opinion
  Natuurlijk wilt ook u een goedkopere pensioenregeling voor uw onderneming. De aanspraken hoeven daarbij niet te worden gewijzigd en het geeft geen administratieve lasten. Als het aan de pensioenadviseur van uw verzekeraar ligt, is het huidige pakket optimaal. Maar is dat wel zo? Weet u zeker dat voor u het uiterste is bedongen qua korting en winstdeling? Een second opinion van Bureau Mr. Laman Trip geeft uitkomst.
 • Contractverlenging
  Een jaar voor de contractvervaldatum, is dé tijd om de regeling goedkoper te maken en de voorwaarden te verbeteren. Laat u bijstaan door onafhankelijke pensioendeskundigen. De adviseurs van Bureau Mr. Laman Trip zijn gespecialiseerd in het verlengen en optimaliseren van collectieve pensioencontracten. Ook als u de opzet van de pensioenregeling wilt aanpassen is professionele communicatie naar alle betrokkenen van groot belang. Graag vertellen wij meer over onze strategie en werkwijze in een vertrouwelijk gesprek.
 • Pensioenspreekuur
  Onze pensioenadviseurs houden op gezette tijden individueel spreekuur bij u op de zaak. Of ’s avonds bij de mensen thuis. Zo krijgen uw werknemers professionele uitleg over alle individuele aspecten van uw pensioenregeling. Een aanwinst voor uw arbeidsvoorwaardenpakket.
 • Pensioen check
  De specialisten van Bureau Mr. Laman Trip kunnen voor u de collectieve verzekeringsovereenkomst met uw huidige verzekeraar scannen. Objectief en zonder provisiebelang. Onze ervaring leert, dat er doorgaans “ruimte” zit, in de door de verzekeraar gekozen tariefgrondslagen en kostenstructuur. Wij kunnen u knelpunten aanwijzen en reële verbeteringsvoorstellen doen, zonder dat u van verzekeraar of tussenpersoon hoeft te switchen. Daarnaast wordt het huidige pensioenreglement doorgelicht en getoetst aan uw uitgangspunten. Met name de ontslagbepalingen en het financieringsvoorbehoud komen daarbij aan bod. Ook hier kunt u van ons concrete aandachtspunten en verbeteringsvoorstellen verwachten.