Onze diensten


 • Second opinion
  Natuurlijk wilt u een pensioenregeling die past bij uw werknemers.
  Een pensioenregeling die betaalbaar is en die verwachte pensioenuitkomsten geeft die bij uw medewerkers passen.
  Een regeling die bij door u gewenste solidariteit past en individuele keuzemogelijkheden heeft.

  Waarvan de kosten die buiten de pensioenopbouw komen zo laag mogelijk zijn (premies nabestaandenpensioenen, premie vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en administratiekosten).
  De pensioenregeling met goede life cycles, goede beleggingsfondsen en zo laag mogelijke beleggingskosten.
 • Contractverlenging
  Een jaar voor de contractvervaldatum is dé tijd om de voorwaarden te verbeteren. Laat u bijstaan door onafhankelijke pensioendeskundigen. De adviseurs van Bureau Mr. Laman Trip zijn gespecialiseerd in het verlengen en optimaliseren van collectieve pensioencontracten. Ook als u de opzet van de pensioenregeling wilt aanpassen is professionele communicatie naar alle betrokkenen van groot belang. Graag vertellen wij meer over onze strategie en werkwijze in een vertrouwelijk gesprek.
 • Pensioenspreekuur
  Onze pensioenadviseurs houden op gezette tijden individueel spreekuur bij u op de zaak. Of ’s avonds bij de mensen thuis. Zo krijgen uw werknemers professionele uitleg over alle individuele aspecten van uw pensioenregeling. Een aanwinst voor uw arbeidsvoorwaardenpakket. Wij kunnen ook per medewerker pensioenboekjes maken, waarin wordt weergeven wat de mogelijke pensioenuitkomsten zijn.
 • Pensioen check
  De specialisten van Bureau Mr. Laman Trip kunnen voor u de collectieve verzekeringsovereenkomst met uw huidige verzekeraar scannen. Objectief en zonder provisiebelang. Onze ervaring leert, dat er doorgaans “ruimte” zit, in de door de verzekeraar gekozen tariefgrondslagen, kostenstructuur en pensioenovereenkomst. Wij kunnen u knelpunten aanwijzen en reële verbeteringsvoorstellen doen, zonder dat u van verzekeraar of tussenpersoon hoeft te switchen. Daarnaast wordt het huidige pensioenreglement doorgelicht en getoetst aan uw uitgangspunten. Met name de ontslagbepalingen en het financieringsvoorbehoud komen daarbij aan bod.