Pensioenen


Pensioen wordt alleen opgebouwd in loondienst of via een beroepspensioenregeling.  In verband met de ongewisheid van de toekomstige AOW- uitkeringen en de vergrijzing wordt pensioen van de zaak steeds belangrijker. Een collectief pensioen is een belangrijke en motiverende arbeidsvoorwaarde.

Pensioen is een secundaire arbeidsvoorwaarde en in beginsel een zaak tussen de werkgever en de werknemer. Voor veel bedrijfstakken

Pensioen wordt alleen opgebouwd in loondienst of via een in de cao geregelde beroepspensioenregeling. In verband met de ongewisheid van de toekomstige AOW- uitkeringen en de vergrijzing wordt pensioen van de zaak steeds belangrijker. Een collectief pensioen is een belangrijke en motiverende arbeidsvoorwaarde.

Pensioen is een secundaire arbeidsvoorwaarde en in beginsel een zaak tussen de werkgever en de werknemer. Voor veel bedrijfstakken bestaat de plicht om deel te nemen aan bedrijfspensioenfondsen met bindende voorwaarden, die per bedrijfstak grote verschillen kunnen laten zien. Gezien de demografische ontwikkelingen (de bekende vergrijzing) en de druk op de AOW wordt ‘het pensioen van de zaak’ steeds belangrijker als secundaire arbeidsvoorwaarde, zodat bedrijven die geen verplichte regeling kennen steeds vaker kiezen voor een collectief pensioen waarbij de kosten beheersbaar zijn.