Pensioenen


Pensioen wordt alleen opgebouwd in loondienst. In verband met de ongewisheid van de toekomstige AOW- uitkeringen en de vergrijzing wordt pensioen van de zaak steeds belangrijker. Een collectief pensioen is een belangrijke en motiverende arbeidsvoorwaarde.

Voor de directeur-grootaandeelhouder kunnen andere regels gelden als deze zijn/haar pensioen zelf verzorgt. Er zijn speciale mogelijkheden voor zelfstandige ondernemers die hun bedrijf niet vanuit een B.V. uitoefenen.

Pensioen is een secundaire arbeidsvoorwaarde en in beginsel een zaak tussen de werkgever en de werknemer. Voor veel bedrijfstakken bestaat de plicht om deel te nemen aan bedrijfspensioenfondsen met bindende voorwaarden, die per bedrijfstak grote verschillen kunnen laten zien. Gezien de demografische ontwikkelingen (de bekende vergrijzing) en de druk op de AOW wordt ‘het pensioen van de zaak’ steeds belangrijker als secundaire arbeidsvoorwaarde, zodat bedrijven die geen verplichte regeling kennen steeds vaker kiezen voor een collectief pensioen waarbij de kosten beheersbaar zijn.

Ook voor een directeur-grootaandeelhouder en voor zelfstandige ondernemers is het van belang de pensioensituatie goed te bekijken. Gemeten naar de huidige maatstaven noemt men een goed beginsel als het 70% van het laatst verdiende salaris bedraagt. Pensioenbreuken als gevolg van verandering van werkgever maken het vaak onmogelijk een goed pensioen te bereiken. Bureau Mr Laman Trip kan U aangeven wat de actuele pensioenaanspraken zijn en hoe deze aangepast kunnen worden.