DGA/Ondernemers


Directeur-grootaandeelhouder
moet veelal zelf pensioen regelen. Pensioen kan ‘in eigen beheer’, via een verzekering of middels een combinatie van beide worden gerealiseerd. In de pensioenvoorziening kan een regeling voor de partner/ wezen worden opgenomen. Aan de pensioenvoorziening kan een uitkering bij arbeidsongeschiktheid worden gekoppeld. Er moet rekening worden gehouden met strikte fiscale bepalingen voor de DGA.

Zelfstandige ondernemers
Zelfstandige ondernemers vallen voor pensioenopbouw onder speciale fiscale regels. Het pensioen kan worden gecombineerd met nabestaanden voorzieningen en een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Wie kiest voor het zelfstandig ondernemerschap moet veel zaken zelf regelen. Voor de opbouw van een pensioenvoorziening zijn er een aantal extra’s voor de directeur-grootaandeelhouder. Zo kan, zoals reeds is genoemd, een pensioen geheel of gedeeltelijk in eigen beheer worden opgebouwd en worden gecombineerd met nabestaandenpensioenen ten behoeve van de partner en eventuele kinderen. Ook is het veelal mogelijk een uitkering bij arbeidsongeschiktheid te koppelen aan de pensioenvoorziening. Bij de bepaling van de manier waarop het pensioen wordt gerealiseerd, moet rekening worden gehouden met een aantal (fiscale) aspecten.

Voor zelfstandige ondernemers of freelancers bestaan speciale regelingen voor de opbouw van een adequate toekomstvoorziening, eventueel gecombineerd met een voorziening voor de nabestaanden en een uitkering bij eventuele arbeidsongeschiktheid.

Bureau Mr. Laman Trip is gespecialiseerd in het oplossen van pensioenvraagstukken voor bedrijven, voor de directeur-grootaandeelhouder, de zelfstandige ondernemer en de vrije beroepsbeoefenaar. Daarbij wordt samengewerkt met de overige adviseurs van de ondernemer, zoals de accountant, advocaat en belastingconsulent. Bureau Mr. Laman Trip werkt onafhankelijk van financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.