Anneke de Goede, eigenaar van Communicatie & Ontwikkeling


Via mijn accountant ben ik in contact gekomen met Laman Trip (verder LT).
Ik ben op zeer gevorderde leeftijd een –goed lopend- eigen bedrijf gestart. Daarvoor had ik dienstverbanden waar niet of nauwelijks aandacht was voor oudedagsvoorzieningen. In mijn directe omgeving gaf men aan dat het op mijn leeftijd eigenlijk zinloos was om nog iets aan oudedagsvoorzieningen op te bouwen daar de periode daar veel te kort voor was.

Uiteindelijk heb ik na advies van LT ervoor  gekozen om wel  maandelijks een substantiëel bedrag aan te wenden voor mijn polis voor mijn oudedagsvoorzieningen. Een grote rol speelde daarbij dat LT mij goed inzichtelijk heeft kunnen maken dat in de korte resterende periode de aanwas van de polis beslist niet spectaculair zou zijn, maar dat ik daar wel een mooi fiscaal voordeel mee zou kunnen behalen ook als op de einddatum het totale uitkeringsbedrag niet hoger zou zijn dan alle ingelegde premies bij elkaar.

De premies konden worden afgetrokken in het hoogste belastingschijf en deze zouden uitgekeerd worden nadat ik gestopt zou zijn met werken en AOW-gerechtigd zou zijn. Vanwege het feit dat er gedurende mijn werkzame leven geen pensioenvoorzieningen zijn opgebouwd vallen dan de uitkeringen in de zeer  vriendelijke fiscale tarieven die gelden voor AOW-ers die een inkomen hebben dat niet boven een belastbaar bedrag van € 33.589 (2015) uitkomt.