Marcel Hulsker, Managing Director Contargo Gmbh & Co Kg


Mijn kennismaking met Laman Trip (verder LT) was in 2012 toen LT in beeld kwam als de pensioenadviseur van een bedrijf dat een overname had gedaan d.m.v. een nieuwe aandeelhouder. Met de overname was bedongen dat de arbeidsvoorwaarden en dus ook de pensioenregeling onaangetast zou blijven.

LT heeft het overnemende bedrijf ernstig, voortdurend financiëel onderbouwd, stringent gewaarschuwd voor de mogelijke enorme financiële gevolgen in de toekomst vanwege deze pensioenregeling. Zijn stellige advies was om -zodra dat mogelijk was- in een open gesprek met de betreffende werknemers te gaan om, in ruil voor andere zaken, een andersoortige pensioenregeling voor hen in te voeren. Hierbij zouden dan openheid naar de betreffende werknemers op plaats één dienen te staan en verder het compenseren van de verslechtering van deze arbeidsvoorwaarde.

Dat LT standvastig de belangen van zijn opdrachtgever vertegenwoordigde heeft een uitstekende indruk op mij gemaakt. Zij stelden het belang van het bedrijf boven een mogelijke goede relatie met de nieuwe directeur die dezelfde rechten en plichten als zijn medewerkers had.

In de nieuw gerealiseerde collectieve pensioenvoorziening heeft LT een waardeoverdracht-verzekering mee laten sluiten. Deze verzekering heeft ons bedrijf nog geen jaar later enkele tuinduizenden euro’s bespaard daar er binnenkomende waardeoverdrachten plaatsvonden.

Ook een feit is dat LT – ruimschoots voordat de nieuwe maximum pensioengevend salaris wetgeving zou ingaan ingaan – ons bedrijf hierover heeft geïnformeerd en dat zij met concrete voorstellen zijn gekomen om aanpassingen te verzorgen.  LT heeft mij aangetoond dat zij vooruit denken en op een uitstekende manier meedenken met het bedrijf.